Eğitim Programları

Eğitim koordinatörlerimiz tarafından hazırlanan bireysel eğitim programlarımız, her bir çocuğun gelişim alanları ve performansları göz önünde bulundurularak oluşturulur. Eğitim programlarımıza uluslararası kabul görmüş yeni nesil eğitim metotları entegre edilerek hazırlanır.

Okulumuzda baz aldığımız uluslararası kabul görmüş yaklaşımlar

Eğitim Programları